Rekisteriseloste

Asukasrekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste

Laadittu 05/2018, päivitetty 11/2020 (osoitetiedot)

1. Rekisterinpitäjä

Kiinteistöpalvelu Korttelitalonmies oy, Pursimiehenkatu 24, 00150 Helsinki.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Korttelitalonmies Oy
Pursimiehenkatu 24, 00150 Helsinki
045-1391811 (arkisin klo 08-16)
korttelitalonmies@welho.com

2. Rekisteröidyt

Kiinteistöjen asukkaat ja osakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin pitäminen perustuu henkilötietolaissa säädettyyn yhteysvaatimukseen ja asukassuhteeseen sekä asukassuhteesta johtuvien tehtävien hoitamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
rekisterin käyttötarkoituksena on asukastietojen tarkistaminen mm. ovenavauspalvelun yhteydessä sekä yhteydenpito asukkaisiin talon huoltoasioissa.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asukasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • nimi
  • syntymäaika
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • sisään- ja ulosmuuttopäivät
  • tieto mahdollisista kotieläimistä
  • mahdollisesti myös saunavuoro- ja autopaikkatietoja.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Korttelitalonmies oy, Pursimiehenkatu 24, 00150 Helsinki.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan muutto- ja vikailmoitusten yhteydessä asukkailta, osakkailta, isännöitsijöiltä ja talokirjoista. Tietoja voidaan saada myös väestötietojärjestelmän tietokannasta.

7. Tietojen luovutukset

Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa työtehtävien hoitamista varten ulkopuoliselle urakoitsijoille, putkiliikkeelle, sähköasentajalle ja isännöitsijälle sekä pyydettäessä viranomaisille. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Korttelitalonmies Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Asukkaan muuttaessa pois tiedot jäävät rekisteriin, koska niitä voidaan tarvita myöhemmin huoneistokohtaisia asioita selvitettäessä.

9. Henkilötietojen käsittelijät ja suojaus

Paperinen aineisto säilytetään yrityksen lukitussa tilassa jonne on pääsy ainoastaan Korttelitalonmies oy:n henkilöstöllä ja päivystyspalvelulla. Sähköisessä muodossa säilytettävään aineistoon pääsee kirjautumaan ainoastaan Korttelitalonmies Oy:n henkilöstö. Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät sekä päivystyspalvelu käsittelevät henkilötietoja.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.